Közös Önkormányzati Hivatal

Tájékoztatás a 2020. január 1-jétől működő új, közös önkormányzati hivatalról

Tisztelt Magyarszentmiklósi Lakosok!

Az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülésének Polgármestereként tájékoztatom Önöket, hogy 2020 január 1-jétől közös önkormányzati hivatalunkhoz tartozik Újudvar, Sormás, Gelse, Gelsesziget, Magyarszentmiklós, Kacorlak, Kilimán és Szepetnek település.

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a magyarszentmiklósi ügyfélszolgálati iroda működésében az ügyintézéssel kapcsolatosan lakosságot érintő változás nem lesz. Az önkormányzati hivatalban változatlan köztisztviselői létszámmal, és változatlan ügyfélfogadási rendben várja önöket a polgármester, az aljegyző és a hivatali ügyintézők is. 

Az átalakulás elsősorban annak következménye, hogy az önkormányzatok részére a helyi önkormányzati választások után 60 napig fennáll annak lehetősége, hogy közös önkormányzati hivatalt alapítsanak, csatlakozzanak, vagy kiváljanak. Az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatalhoz több önkormányzat is jelezte csatlakozási szándékát, élve a választásokat követően adódó lehetőséggel.

A Közös Hivatalt 2015-ben alapító három település (Újudvar, Magyarszentmiklós, Sormás) Képviselő-testületei elfogadták a csatlakozási szándékokat.

Gelse település a Zala Megyei Kormányhivatal kijelölése alapján csatlakozott az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

A nyolc település képviselő testülete által egyhangú döntéssel létrejött megállapodás szerint az önkormányzatok önállósága továbbra is megmarad, és az 5400 főt magába foglaló közös hivatal térségben betöltött központi szerepe tovább erősödik. Az együttműködéssel az önkormányzatok fejlesztési lehetőségei tovább bővülnek, a falvak fejlődése hosszú távon biztosított lesz.

Az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi községében a jegyző és az aljegyző a törvényesség betartatása mellett biztosítja a szakmai hátteret, a polgármesterek összehangoltan és hatékonyan dolgozhatnak együtt településük fejlődése érdekében.

D:\Documents\2 0 1 7\PENDRIVE 2015-2017\2 0 1 6.  ÉV\T E S T Ü L E T I\2 0 1 6\BÉLYEGZŐK\SANYI - ÚJ - 2.jpg

Jakab Sándor

Újudvar község polgármestere

Előzmények

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) rendelkezése folytán 2013. január 1-jével létrejött az új önkormányzati hivatali rendszer. 

Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A kétezer fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz. (Mötv. 85. § (1) bek.)

A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét.

Újudvar Község Önkormányzata, Sormás Község Önkormányzata, Magyarszentmiklós Község Önkormányzata, Gelsesziget Község Önkormányzata, Kacorlak Község Önkormányzata, Kilimán Község Önkormányzata, Szepetnek Községi Önkormányzat és Gelse Község Önkormányza megállapodott közös önkormányzati hivatal fenntartásáról. 

A közös önkormányzati hivatal főbb adatai:

Megnevezése: Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal

Rövidített neve: Újudvari KÖH

Székhelye: 8778 Újudvar, Petőfi utca 2. 

Hivatali kapu: UJODKOH

KRID szám: 524542138

Törzsszám: 830678

KSH szám: 15830676-8411-325-20

Adószám: 15830676-1-20 

Bankszámlaszám: 11749015-15830676

Vezetői: Szalai-Gaál Mónika jegyző

dr. Zsoldos Jákob Bence aljegyző

Telephelyei: 

telephely megnevezésetelephely címe
1Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal Sormási Kirendeltsége8881 Sormás, Fő utca 1.
2Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal Szepetneki Kirendeltsége8861 Szepetnek, Petőfi utca 70.
3Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal Magyarszentmiklósi Állandó Ügyfélszolgálati Irodája8776 Magyarszentmiklós, Fő utca 31.
4Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal Gelsei Állandó Ügyfélszolgálati Irodája8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20.

Ügyfélfogadási rend
 HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Újudvar8.00 – 16.00 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00
Sormás 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 
Magyarszentmiklós 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 
Kacorlak*ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával 
Kilimán*ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával 
Gelsesziget*ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával 
Gelse 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 8.00 – 12.00,   13.00 – 15.008.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 
Szepetnek8.00 – 16.00 13.00 – 15.30 8.00 – 12.00
*A közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy a nem hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás a közös önkormányzati hivatal által létrehozott, állandó vagy ideiglenes jelleggel működő kirendeltség vagy ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat

Ebédidő: 12.00- 12.30 /a munkaidőben benne van

Jegyző, aljegyző ügyfélfogadási rend
 HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Újudvar (jegyző)8.00 – 12.0013.00 – 15.0010.00 – 12.00
Sormás (aljegyző)8.00 – 12.008.00 – 12.00
Magyarszentmiklós(aljegyző)8.00 – 10.00
Kacorlak*ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával 
Kilimán*ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával 
Gelsesziget*ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával 
Gelse (jegyző)8.00 – 10.00
Szepetnek (jegyző)13.00 – 15.00 8.00 – 12.00 
*A közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy a nem hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás a közös önkormányzati hivatal által létrehozott, állandó vagy ideiglenes jelleggel működő kirendeltség vagy ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat

Az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal Magyarszentmiklósi Állandó Ügyfélfogadási Iroda munkatársai
dr. Zsoldos Jákob Bencealjegyzőjegyzo@szepetnek.hu20/441-5922
Szenczy Szabolcsnéadóügyi ügyintézőmszpmhiv@gmail.com20/316-5872
Szigeti-Szabó Csillaigazgatási, pénzügyi ügyintézőmszpmhiv@gmail.com20/294-4815

D:\Documents\2 0 1 7\PENDRIVE 2015-2017\2 0 1 6.  ÉV\T E S T Ü L E T I\2 0 1 6\BÉLYEGZŐK\KÖH bélyegző.jpg

Magyarszentmiklós, 2020. március 2.

Szalai-Gaál Mónika           jegyző