Tájékoztatás Szeizmikus mérési munkálatokról!

Értesítjük a Lakosságot, hogy előreláthatólag július folyamán a településünkön a MOL geofizikai méréseket fog végezni.
A érintett telektulajdonosok már értesítve lettek arról, hogy az ingatlanjaikon, telepíteni fognak érzékelőket.

A belterületi mérés kb 2-3 óra idő vesz majd igénybe (július közepe utánra tervezik, a pontos időpont majd publikálásra kerül) egy kb 12 tonnás gépjármű fog a méréseket végezni.

Az érzékelők Észak – Déli irányban lesznek telepítve és kb 250 méterenként lesznek összekötve Nyugat – Keleti irányban. Az összekötések mentén fognak mérést végezni, a települést 4 mérési vonal keresztezi.
Az Acoustic Geofizikai KFT. tájékoztatása szerint.
Igyekeznek a kertekbe eső mérési pontokat eltéríteni, a földutakra vagy a műútra helyezni.

Azon lakos aki kapott levelet és értékes kultúrája, méhészete, vagy egyéb óvandó objektuma van. Telefonon jelezheti: Szalma Elemér: +36 (70) 375-6276
vagy Erdei József +36 (70) 573-5969

A mellékelt dokumentumban minden részletesen le van írva.
Tájékoztató levél
Mérési pontok a belterületeken
Mérési pontok a a közigazgatási területen
Mérési pontok a környéken

FELHÍVÁS – Nyári diákmunkára

Kedves Tanulók!

Idén nyáron is lesz diákmunka, melyre a lehet jelentkezni, a hivatalban
Sajnos a határidők megint szorosak, június 5-én legkésőbb el kell küldeni a jelentkezők névsorát!
A nyári munka július 1-31. között
és augusztus 1-31. közötti időszakokra van meghirdetve.

Tisztelttel:
SZABÓ Krisztián
polgármester

Kellemes Húsvéti Ünnepeket

Feltűnt már a szép Nap ragyogó fényével,husvet_2016
megjött a tavasz áldott érzésével.
Újítja a természet a növényeket,
gerjeszti bennünk a szép reményeket.
Kellemes húsvéti ünnepeket!
 
(forrás femina.hu)
 
 

Településünk valamennyi lakosának nagyon boldog húsvéti ünnepeket kívánok
minden képviselőtársam nevében:

Szabó Krisztián polgármester
 

Március 15.

18480315

Petőfi Sándor: A nép nevében

Még kér a nép, most adjatok neki!
Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép,
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
Nem hallottátok Dózsa György hirét?
Izzó vastrónon őt elégetétek,
De szellemét a tűz nem égeté meg,
Mert az maga tűz; ugy vigyázzatok:
Ismét pusztíthat e láng rajtatok!

S a nép hajdan csak eledelt kivánt,
Mivelhogy akkor még állat vala;
De az állatból végre ember lett,
S emberhez illik, hogy legyen joga.
Jogot tehát, emberjogot a népnek!
Mert jogtalanság a legrútabb bélyeg
Isten teremtményén, s ki rásüti:
isten kezét el nem kerűlheti.

S miért vagytok ti kiváltságosok?
Miért a jog csupán tinálatok?
Apáitok megszerzék a hazát,
De rája a nép-izzadás csorog.
Mit ér, csak ekkép szólni: itt a bánya!
Kéz is kell még, mely a földet kihányja,
Amíg föltűnik az arany ere…
S e kéznek nincsen semmi érdeme?

S ti, kik valljátok olyan gőgösen:
Mienk a haza és mienk a jog!
Hazátokkal mit tennétek vajon,
Ha az ellenség ütne rajtatok?…
De ezt kérdeznem! engedelmet kérek,
Majd elfeledtem győri vitézségtek.
Mikor emeltek már emlékszobort
A sok hős lábnak, mely ott úgy futott?

Jogot a népnek, az emberiség
Nagy szent nevében, adjatok jogot,
S a hon nevében egyszersmind, amely
Eldől, ha nem nyer új védoszlopot.
Az alkotmány rózsája a tiétek,
Tövíseit a nép közé vetétek;
Ide a rózsa néhány levelét
S vegyétek vissza a tövis felét!

Még kér a nép, most adjatok neki;
Vagy nem tudjátok: mily szörnyű a nép,
ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
Nem hallottátok Dózsa György hirét?
Izzó vastrónon őt elégetétek,
De szellemét a tűz nem égeté meg,
Mert az maga tűz… ugy vigyázzatok:
Ismét pusztíthat e láng rajtatok!

Nőnapi Köszöntő

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.

Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.

(Kéri János: Nőnapi köszöntő)

Farsangi Mulatság

Tisztelt Lakosság!

Az Önkormányzat szervezésében 2018. év február 10. napján farsangi mulatság lesz.
A részletről később adunk tájékoztatást.

Tisztelettel:
SZABÓ Krisztián
polgármester

BÚÉK 2018


Boldog Új Évet Kívánunk!
Magyarszentmiklós Község Önkormányzata és a Hivatal Dolgozói!